Sodobna kitajščina 1 konverzacija

Sodobna kitajščina 1 konverzacija

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 7

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Petrovčič Mateja, lekt. Li Xiao

Vsebina

Razvijanje komunikacijskih sposobnosti v obsegu besednjaka in slovnice 3. stopnje HSK ali osnovne stopnje TOCFL.
Poudarek je predvsem na govornem sporazumevanju, ustreznih komunikacijskih spretnostih in ponotranjenju ustreznih reakcij v različnih situacijah.