Sociologija vizualnih umetnosti

Sociologija vizualnih umetnosti

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Škamperle Igor

Sociologija vizualnih umetnosti gradi na širokem prerezu spoznavanja z institucionalnimi in estetskimi ustroji različnih umetnostnih praks v zgodovinski in teoretski perspektivi. Vstop v polje raziskovanja likovnih umetnosti poteka prek seznanja del avtorjev kot so Vasari, Goethe, Wölfflin, Panofsky, Gombrich. Uvaja se pojmovnik ključnih pojmov, ter analitske usmeritve k vprašanjem reprezentacije in reprodukcije družbenih razmerij. Vsebine zaokrožajo zgodovinske, antropološke in sociološke aspekte pojmovanja umetnosti v povezavi z civilizacijskimi, ideološkimi in socialnimi razmerami. Predavanja se osredotočajo na vprašanja reprezentacije, telesa, pogleda in tradicij v zahodni tradiciji od renesanse do sodobnosti. Poseben poudarek je na feministični kritiki upodobitev pasivnih ženskih teles ter navezava na koncepte voajerizma, fetišizma in skopofilije. S perspektive feministične likovne teorije bodo obravnavane reprezentacije spolne razlike v vizualnih podobah tradicije zahodne likovne umetnosti ter koncept pogleda/gledanja skozi ustroje moči in nadzorovanja v prevladujočih družbenih razmerjih.

Izbrana poglavja iz:
BERGER, John (1972), Ways of Seeing, British Broadcasting Corporation in Penguin Books, London in Harmondsworth.
H. Belting (1992) Slika in njeno občinstvo v srednjem veku, SH, Ljubljana.
CHADWICK, Whitney (1996), Women, Art, and Society, Thames and Hudson, London.
G. Deleuze (1991) Podoba-gibanje, SH, Ljubljana.
E.H. Gombrich (1990) Spisi o umetnosti, SH, Ljubljana.
J. Mikuž (1981) Podoba roke, Analecta, Ljubljana.
E. Panofsky (1992) Pomen v likovni umetnosti, SH, Ljubljana.
B. Rotar (1987) Pigmalionova pregreha, Krt, Ljubljana.
M. Schapiro (1989) Umetnostnozgodovinski spisi, SH, Ljubljana.