Slovnica portugalskega jezika 2

Slovnica portugalskega jezika 2

Stopnja: 1

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Müller Blažka

Vsebina

Besedne vrste: prislov, predlog, veznik, števnik, medmet. Struktura in skladenjska vloga.
- Glagol: Morfologija. Opredelitev glagola v slovenskih in portugalskih slovnicah. Tipologija glagolov (predikativni, atributivni, neosebni, pronominalni, defektivni, pomožni). Fleksija glagola (pravilni, nepravilni, delno nepravilni glagoli). Ser/estar/ficar. Verbos de mudança.