Seminar iz zgodovine ruske kulture

Seminar iz zgodovine ruske kulture

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Podlesnik Blaž

Seminarske teme se povezujejo s snovjo, ki je obravnavana v prvih štirih semestrih študija. Namen seminarja je razširitev in konkretizacija študentovega poznavanja zgodovine klasične ruske kulture, s katerim se okvirno seznani pri predmetu Pregled ruske kulturne zgodovine, ter uporaba teoretskih orodij za preučevanje tekstov kulture, s katerimi se seznanja pri predmetih Uvod v študij ruske literature in Literarna teorija, za preučevanje in razlaganje ostalih pojavnosti kulture. Teme se razpisujejo vsako leto ter se lahko osredotočajo na splošne zakonitosti ruske zgodovine, na posamezno zgodovinsko obdobje ali na različne pojavnosti kulture v zgodovinskem procesu (znanost, umetnost religija, slikarstvo, stavbarstvo, glasba ...)

Literatura se glede na izbrane teme določa vsako leto. Osnovna literatura, ki študentom omogoča zgodovinsko kontekstualizacijo obravnavanih pojavov:
• Podlesnik, Blaž: Pregled ruske kulturne zgodovine. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. COBISS.SI-ID 294536448
• Из истории русской культуры. Том 1-5. Москва: Языки русской культуры, 1996-2002. COBISS.SI-ID 30795106