Ruska književnost - obdobje postmoderne in sodobne kulturne situacije

Ruska književnost - obdobje postmoderne in sodobne kulturne situacije

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Javornik Miha

Težišče predmeta je v spoznavanju specifike ruske kulture v času po »perestrojki«, ki je dala zalet ruski inačici postmodernizma. V odkrivanju njegovih zakonitosti ob primerjavi z zahodnoevropskim in ameriškim postmodernizmom prihaja do poglobljenega razumevanja razvojnih zakonitosti v kulturi današnje Rusije. Pluralizem kulturnih pojavov v postsovjetskem času nazorno namreč razkriva navezanost ruske kulture na tradicijo, ki navkljub večkratnim deklarativnim revolucionarnim izjavam ni nikoli izgubila stika s kulturno-zgodovinskimi značilnostmi v razvoju Rusije. Analiza konkretnih del te zakonitosti podrobneje osvetli.

Н. Л. Лейдерман, М. Н. Липовецкий: Современная русская литература 3. Москва: 2001. 6-156. COBISS.SI-ID 18207586
Современная русская литература (1990-е гг. – начало ХХI в). Москва-Ст. Петербург 2005. 105-125; 210-335.
O. V. Bogdanova: Postmodernizm v kontekste sovremennoj russkoj literatury: 60-90-gody XX veka - načalo XXI veka. Filologičeskij fakul’tet S.-Peterburgskogo universiteta., St.Peterburg: 2004. COBISS.SI-ID - 32434530
И. С. Скоропанова: Русская постмодернистская литература. Флинта/Наука, Москва: 2001. 8-79;113-197; 220-224; 348-356. COBISS.SI-ID 17018466