Retorika za germaniste

Retorika za germaniste

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. dr. Felgner Lars

- Temelji retorike.
- Poglavitni kriteriji dobrega govora: usmerjenost na občinstvo, upoštevanje okoliščin, ciljna naravnanost in prepričljiv govor.
- Kratek pregled zgodovine retorike.
- Različne vrste govorov.
- Osrednja pozornost je namenjena mnenjskemu govoru.
- Dispozicija govora in posebnosti oz. zahteve posameznih delov govora.
- Tehnike argumentacije (persuazivno argumentiranje na osnovi diskusij za/proti o aktualnih in kontroverznih temah.
- Učinkovita uporaba jezikovnih sredstev prepričevanja in retoričnih sredstev.
- Priprava govora in njegova izpeljava: pregledna priprava opornih točk, zapiski, tehnike za obvladovanje treme pred javnim nastopanjem, čim bolj prosto govorjenje, pomen neverbalne komunikacije (predvsem mimike, očesnega stika, gestike, drže telesa in glasu) za uspešen govorni nastop.
- Retorična analiza primerov govorov (predvsem pomembnih nemških govorov), pri čemer je osrednja pozornost namenjena jezikovnim sredstvom prepričevanja (predvsem retoričnim figuram) in strategijam argumentiranja.

- Gora, Stephan (2010): Praktische Rhetorik. Rede- und Gesprächstechniken in der Schule. Klett, 160 str. (izbrana poglavja)
- Malcomess, Hilde (2012): Erfolgreich und überzeugend reden. Souverän argumentieren, sich Gehör verschaffen, Nervosität beherrschen. Cornelsen Scriptor, 136 str. (izbrana poglavja)
- Wagner, Tim & Kemmann, Ansgar (2015): Debattieren lernen. Arbeitsheft für Schülerinnen und Schüler. Kallmeyer, 48 str.