Razvojnopsihološke teorije

Razvojnopsihološke teorije

Stopnja: 2

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:30

Ure vaj:15

ECTS točke:7

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Hacin Beyazoglu Kaja, prof. dr. Svetina Matija, prof. dr. Zupančič Maja

Vsebina

Osnovni teoretski koncepti in razvoj teorij v razvojni psihologiji; definicije in idejne predpostavke teorij; razvoj, klasifikacije in funkcije teorij, koncepta spremembe in strukture v razvojno psiholoških pristopih; vedenjske teorije o psihičnem razvoju; kognitivne teorije o razvoju; psihodinamske teorije; bioekološki razvojni pristop; teorije informacijskega procesiranja in konekcionistični pristopi; teorije moralnega razvoja; evolucijske teorije psihičnega razvoja; psihosocialne teorije; sociokognitivni pristopi; sistemske razvojnopsihološke teorije; teorije razvojnih ciklov.