zgodovina

Aktualni razpisi

Da bi bila vaša izkušnja izbire pravega financerja bolj prijazna, izbiramo in objavljamo razpise, ki segajo na področja humanistične in družboslovne znanosti. Poleg razpisov vas na tem mestu seznanjamo tudi z drugimi sorodnimi raziskovalnimi aktivnostmi.

Domači odprti razpisi

ARIS

Ostali

Za objavljene razpise, kjer interni rok ni eksplicitno določen, je interni rok za oddajo Obrazca 1_Prijava raziskovalnega projekta najkasneje en teden pred načrtovano oddajo prijave oz. pred podpisom odgovorne osebe na prijavni dokumentaciji.

EU in mednarodni odprti razpisi

 • Razpis programa Interreg Območje Alp za projekte manjšega obsega (interni rok za oddajo Obrazca 1_Prijava raziskovalnega projekta: 14. 6. 2024; interni rok za oddajo prijavne vloge: 21. 6. 2024; razpisateljev rok za prijavo: 27. 6. 2024 ob 13. uri).
 • ERC Advanced Grants (interni rok za oddajo Obrazca 1_Prijava raziskovalnega projekta: 19. 5. 2024; interni rok za oddajo prijavne vloge: 26. 8. 2024; razpisateljev rok za prijavo: 29. 8. 2024 ob 17. uri).
 • Interni rok za oddajo Obrazca 1_Prijava raziskovalnega projekta je najkasneje en teden pred načrtovano oddajo prijave oz. pred podpisom odgovorne osebe na prijavni dokumentaciji.
 • Izbor objav evropskih in mednarodnih razpisov ter obvestil, ki ga tedensko pripravlja Univerzitetna služba za raziskovalno dejavnost, lahko najdete na intranetu UL. 
 • Trenutno odprte evropske razpise lahko najdete na portalu »Funding & Tender Opportunities«
 • Podporni materiali za prijavo na razpise so dostopni na Intranetu UL (Univerzitetna služba za raziskovalno dejavnost in Projektna pisarna UL) in Intranetu FF

 

Aktualni institucionalni razpisi

Razpisi Razvojnega sklada UL

 • INTERNI RAZPIS Razvojnega sklada UL (RSUL) za ZAPOSLITEV SLOVENSKIH RAZISKOVALCEV IZ TUJINE
 • Namen internega razpisa Razvojnega sklada Univerze v Ljubljani je spodbujati reintegracijo odličnih slovenskih izkušenih raziskovalcev, ki delujejo v tujini. Univerza v Ljubljani želi z razpisom krepiti znanje in spretnosti ter mednarodno vpetost na znanstvenoraziskovalnem področju.
 • Predmet internega razpisa RSUL je sofinanciranje zaposlitve na Univerzi v Ljubljani slovenskih raziskovalcev, ki že dlje časa delujejo v tujini. Zaposlitev je predvidena na raziskovalnem delovnem mestu.
 • INTERNI RAZPIS Razvojnega sklada UL (RSUL) za RAZISKOVALNE PROJEKTE SLOVENSKIH RAZISKOVALCEV V TUJINI S ŠTUDENTI UL
 • Namen internega razpisa Razvojnega sklada Univerze v Ljubljani je sofinanciranje krajših raziskovalnih projektov slovenskih raziskovalcev v tujini s študenti 1., 2. ali 3. stopnje na Univerzi v Ljubljani. Univerza v Ljubljani želi z razpisom krepiti znanje in spretnosti ter mednarodno vpetost študentov UL - potencialnih bodočih raziskovalcev na znanstvenoraziskovalnem področju. Interni razpis je objavljen enkrat letno.
 • INTERNI RAZPIS Razvojnega sklada UL (RSUL) ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI V PODPORO INTERNACIONALIZACIJI NA PODROČJU RAZISKOVALNE ODLIČNOSTI
 • Namen internega razpisa Razvojnega sklada Univerze v Ljubljani je nagraditi in spodbujati raziskovalno razvojne aktivnosti in internacionalizacijo raziskovalne dejavnosti na Univerzi v Ljubljani. Na interni razpis se lahko prijavijo članice UL, programske skupine na članicah UL ali raziskovalci UL, ki pri opravljanju znanstveno-raziskovalnih aktivnosti potrebujejo dodatna finančna sredstva, ki jih ni možno zagotoviti s strani programskih skupin,  sredstev stabilnega financiranja članice ali drugih lastnih sredstev članice.
 • Vsi interni razpisi so dostopni preko intranetne strani UL

Kontaktna oseba za prijavo na razpise in pomoč ob prijavi: Ema Karo, Ema.Karo@ff.uni-lj.si, 01 241 1084. 

Dogodki

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani

26. 06. 2024
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca: Nacionalistična večjezičnost: Mnogotere jezikovne lojalnosti in nacionalna pripadnost v Vzhodni in Srednji Evropi ter na Balkanu

Štirideset let Znanstvenoraziskovalnega inštituta Filozofske fakultete v sliki in besedi