Raziskovalni seminar: interpretacija latinskih besedil 1

Raziskovalni seminar: interpretacija latinskih besedil 1

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:60

Ure vaj:0

ECTS točke:12

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Marinčič Marko

Vsebina

Seminarsko branje in interpretacija literarnih in strokovnih besedil iz kateregakoli obdobja latinske književnosti. Vsak semestrski blok je posvečen drugemu besedilu oz. tematskemu sklopu.