Primerjalna književnost 2 - vaje II

Primerjalna književnost 2 - vaje II

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: asist. - razisk. dr. Knop Seta, prof. dr. Kos Matevž

Vaje obsegajo obravnavo literarnih besedil, primerjalno obravnavo njihovih razmerij z drugimi literarnimi besedili ter umetniškimi deli v različnih zgodovinskih obdobjih z uporabo ustreznih literarnovednih, primerjalno literarno-zgodovinskih, literarno-teoretskih, teoretsko-filozofskih, zgodovinopisnih in drugih teoretskih tekstov iz polja humanistike. Snovno se nanašajo zlasti na problematiko tradicije, modernosti in sodobnosti v umetnosti, mišljenju in literaturi; na vsebino in historiat pojmov, kot so moderna, modernizem, postmoderna, postmodernizem, tradicionalno, sodobno.

Theodor Adorno (in drugi): Estetika in politika. Ljubljana : Studia humanitatis, 2013. 308 str.
Dieter Borchmeyer, Viktor Žmegač (ur.): Moderne Literatur in Grundbegriffen. Frankfurt/Main: Athenäum Verlag, 1987. 414 str.
Mario Andreotti, Die Struktur der modernen Literatur. Bern in Stuttgart 1990 (2. izd.). 275 str.
Hans Bertens, The Idea of the Postmodern. A History. London in New York 1995. 284 str.
Rainer Emig, Modernism in Poetry. Motivations, Structures and Limits. London in New York 1995. 270 str.
Hugo Friedrich, Struktura moderne lirike. Ljubljana 1972. 380 str.
Brian McHale, Constructing Postmodernism. London in New York 1992. 342 str.
Janko Kos, Primerjalna zgodovina slovenske literature. Ljubljana 2001. 417 str.
Boris Paternu, Obdobja in slogi v slovenski književnosti. Ljubljana 1989. 237 str.
Matevž Kos: O nevšečnosti biti Slovenec : zgodovina, kultura, ideologija : (izbrane kritike 1993-2013). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014.
Matevž Kos, Fragmenti o celoti: poskusi s slovenskim pesništvom, (Zbirka Novi pristopi). Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2007. 289 str.