Pretvorbe na skladenjsko besedilni ravni

Pretvorbe na skladenjsko besedilni ravni

Stopnja: 2

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Zwitter Vitez Ana, lekt. dr. Oven Jacqueline

Vsebina

Pregled skladenjskih sredstev reformulacije (podredja, priredja – mnogovezje/brezvezje; deležniški, glagolniški, nedoločniški polstavki; glagolski način; povzemanje, parafraziranje; povezovalci, itd.).
Reformulacija različnih (splošnih) besedil: informativnih, časopisnih, poljudnoznanstvenih; stilno zaznamovana/nezaznamovana besedila).