Pregled svetovne književnosti

Pregled svetovne književnosti

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Matajc Vanesa

Predavanja podajajo sintetičen pregled najstarejših književnosti (sumerske, egipčanske, babilonsko-asirske, hebrejske, arabske, perzijske, indijske, kitajske in japonske književnosti v starem oziroma srednjem veku), antične književnosti (grške in rimske), evropske srednjeveške ter potem renesančne, baročno-klasicistične, razsvetljenske, predromantične in romantične književnosti, književnosti realizma, naturalizma, nove romantike, dekadence, simbolizma, modernih avantgardnih gibanj 20. stoletja, ekspresionizma, eksistencializma, modernizma, postmodernizma in post-postmodernističnih usmeritev. Ta pregled dopolnjujejo s pregledom sodobnih zunajevropskih književnosti (latinskoameriških, afriških, azijskih, karibskih) s teoretskim poudarkom na specifiki tako imenovane postkolonialne literature.

Erich Auerbach, Mimesis. Prikazana resničnost v zahodni literaturi. Ljubljana 1998. 443 str. (izbrana poglavja)
Anna Balakian (ur.): The symbolist movement in the literature of European languages. (A comparative history of literatures in European languages = Histoire comparée des littératures de langues européennes , vol. 2). Budapest, 1984. 732 str. (izbrana poglavja)
Stephen Clingman. The grammar of identity : transnational fiction and the nature of the boundary. Oxford ; New York, 2009. 266 str. (izbrana poglavja)
Gian Biaggio Conte: Zgodovina latinske književnosti. Ljubljana, 2010. 880 str. (izbrana poglavja)
Marcel Cornis-Pope, John Neubauer (ed.), History of the literary cultures of East-Central Europe, I-IV, Amsterdam, Philadelphia, 2004-2010. (izbrana poglavja iz 4 knjig)

Janko Kos, Pregled svetovne književnosti. Ljubljana 2005. 315 str.
Janko Kos, Primerjalna zgodovina slovenske literature. Ljubljana 2001. 417 str. (izbrana poglavja)
Janko Kos, Romantika. Ljubljana 1980. 87 str. (izbrana poglavja)
Janko Kos, Razsvetljenstvo. Ljubljana 1986. 120 str. (izbrana poglavja)
Janko Kos, Predromantika. Ljubljana 1987. 96 str. (izbrana poglavja)
Vivian Liska, Astradur Eysteinsson (ur.). Modernism. (A comparative history of literatures in European languages, vol. 21.) Amsterdam, Philadelphia, 2007. Vol. 1. 544 str. (izbrana poglavja)
Earl Roy Miner. Comparative poetics : an intercultural essay on theories of Literature. Princeton, New Jersey, 1990. 259 str. (izbrana poglavja)
Nicholas Roe (ur.). Romanticism : an Oxford guide. Oxford ; New York, 2005. 743 str. (izbrana poglavja)
Tim Whitmarsh. Starogrška literatura. Ljubljana 2013. 304 str.
Tomo Virk, Strah pred naivnostjo. Poetika postmodernistične proze. Ljubljana 2000. 261 str. (izbrana poglavja)