Pregled svetovne književnosti

Pregled svetovne književnosti

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Matajc Vanesa

Predavanja podajajo sintetičen pregled najstarejših književnosti (sumerske, egipčanske, babilonsko-asirske, hebrejske, arabske, perzijske, indijske, kitajske in japonske književnosti v starem oziroma srednjem veku), antične književnosti (grške in rimske), evropske srednjeveške ter potem renesančne, baročno-klasicistične, razsvetljenske, predromantične in romantične književnosti, književnosti realizma, naturalizma, nove romantike, dekadence, simbolizma, modernih avantgardnih gibanj 20. stoletja, ekspresionizma, eksistencializma, modernizma, postmodernizma in post-postmodernističnih usmeritev. Ta pregled dopolnjujejo s pregledom sodobnih zunajevropskih književnosti (latinskoameriških, afriških, azijskih, karibskih) s teoretskim poudarkom na specifiki tako imenovane postkolonialne literature.

Erich Auerbach, Mimesis. Prikazana resničnost v zahodni literaturi. Ljubljana 1998. 443 str. COBISS.SI-ID – 72849152 (izbrana poglavja)
Anna Balakian (ur.): The symbolist movement in the literature of European languages. (A comparative history of literatures in European languages = Histoire comparée des littératures de langues européennes , vol. 2). Budapest, 1984. 732 str. COBISS.SI-ID – 21718528 (izbrana poglavja)
Zhang, Longxi. A history of Chinese literature. London, Abingdon, New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2023. 422 str. COBISS.SI-ID – 143532291 (izbrana poglavja)
Gian Biaggio Conte: Zgodovina latinske književnosti. Ljubljana, 2010. 880 str. COBISS.SI-ID - 250722816 (izbrana poglavja)
Marcel Cornis-Pope, John Neubauer (ed.), History of the literary cultures of East-Central Europe, I-IV, Amsterdam, Philadelphia, 2004-2010. Zv. 1. - XX, 647 str. - 2004 ; Zv. 2. - XXIV, 512 str. - 2006 ; Zv. 3. - XII, 522 str. - 2007 ; Zv. 4. - XI, 714 str. COBISS.SI-ID - 221827840 (izbrana poglavja iz 4 knjig)
Janko Kos, Pregled svetovne književnosti. Ljubljana 2005. 315 str. COBISS.SI-ID - 218806272
Bernard W. Bell. The contemporary African American novel : its folk roots and modern literary branches. Amherst : University of Massachusetts Press, 2004. 490 str. COBISS.SI-ID – 30942562 (izbrana poglavja)
David Damrosch. How to read world literature? Malden, MA : Wiley-Blackwell, 2009. 139 str. COBISS.SI-ID - 50056546
Neil Cornwell. The Routledge companion to Russian literature. London ; New York : Routledge, 2001. 271 str. COBISS.SI-ID - 14312850 (izbrana gesla)
Sophia McClennen, Earl E. Fitz (ur.). Comparative cultural studies and Latin America. West Lafayette, Ind. : Purdue University Press, 2004. 266 str. COBISS.SI-ID – 35883362 (izbrana poglavja)
Vivian Liska, Astradur Eysteinsson (ur.). Modernism. (A comparative history of literatures in European languages, vol. 21.) Amsterdam, Philadelphia, 2007. Vol. 1. 544 str. Vol. 1. - IX, 544 str., ; Vol. 2. - IX, 478 str. COBISS.SI-ID – 29005101 (izbrana poglavja)
Earl Roy Miner. Comparative poetics : an intercultural essay on theories of Literature. Princeton, New Jersey, 1990. 259 str. COBISS.SI-ID - 2844940 (izbrana poglavja)
Nicholas Roe (ur.). Romanticism : an Oxford guide. Oxford ; New York, 2005. 743 str. COBISS.SI-ID - 28885858 (izbrana poglavja)
Tim Whitmarsh. Starogrška literatura. Ljubljana 2013. 304 str. COBISS.SI-ID – 266793728 (izbrana poglavja)
Elisabeth Webby. The Cambridge companion to Australian literature. Cambridge: Cambridge University Press, 2006, 2000. 326 str. COBISS.SI-ID – 56447074 (izbrana gesla)