Praktikum s seminarjem

Praktikum s seminarjem

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 10

Ure vaj: 0

ECTS točke: 10

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Fras Popović Sabina

Študent/ka si izbere temo diplomskega seminarja in ustanovo ali organizacijo v kateri bi želel opravljati prakso. Koordinator prakse ter študijski mentor v okviru seminarja študenta pripravita na izvajanje prakse in izdelavo diplomskega seminarja. Zagovor diplomskega seminarja poteka v okviru seminarja pred kolegi študenti.

/