Postopki, strategije in metode prevajanja

Postopki, strategije in metode prevajanja

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. - razisk. Lorenčič Severin, izr. prof. dr. Sernelj Tea

Predmet obsega različne tematske sklope:
- Podnaslavljanje filmov in oddaj
- Prevajanje humanističnih besedil
- Prevajanje literarnih besedil
- Prevajanje strokovno-znanstvenih besedil
- Prevajanje pravnih besedil

Slovarji v natisnjeni in elektronski obliki, korpusi sodobne in klasične kitajščine.
- Jana S. Rošker, Sodobna teoretska kitajščina na področju humanistike in družboslovja, Univerza v Ljubljani, FF, 2008 COBISS.SI-ID - 237671424