Portugalska kultura in civilizacija 1

Portugalska kultura in civilizacija 1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 45

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Medvedšek Mojca, Zaposleni bodoči (za najave)

Vsebina

- definicija civilizacije luzofonskoga sveta
- geografski oris Portugalske: pregled portugalskih predelov, zlasti s človeškega in gospodarskega vidika
- portugalski jezik danes: geodistribucija, sociolingvistični podatki in problemi
- splošni zgodovinski kontekst nastajanja Portugalske in vplivi na zgodovino jezika
- zgodovinski oris Portugalske – prvi del: predzgodovinski substrat in prve migracije na Iberskem polotoku, rimska oblast in civilizacija, Zahodni Goti, Mavri, rekonkvista, krščanski, arabski in židovski kulturni vplivi in antagonizmi
- razlogi za prekomorsko ekspanzijo. Zavzetje Ceute, pomorska odkritja in kolonije: Afrika, Orient, odkritje in kolonizacija Brazilije
- nacionalna kultura in umetnost od srednjega veka do renesanse.