Organizacija in vodenje informacijske službe

Organizacija in vodenje informacijske službe

Stopnja: 2

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 8

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Fras Popović Sabina, prof. dr. Vilar Polona

• Oblike informacijske službe
o klasične
o prek interneta
• Informacijske storitve, elementi informacijske službe
• Informacijski viri
o Referenčna zbirka
o Razvoj referenčne zbirke
• Referenčni knjižničar
• Referenčni pogovor
• Informacijsko vedenje, vedenje pri poizvedovanju
• Psihologija uporabnikov
• Vrednotenje informacijske službe

1. Bopp, R. E. & Smith, L. C. (2011). Reference and Information Services: an Introduction. Santa Barbara: Libraries Unlimited. COBISS.SI-ID - 46484066
2. Harmeyer, D. (2014). The Reference Interview Today. Lanham: Rowman & Littlefield. COBISS.SI-ID - 55222626
3. Implementing Digital Reference Services: Setting Standards and Making it Real. (2003). Facet, 2003. COBISS.SI-ID - 1711637
4. Kassell, K. A. & Hiremath, U. (2011). Reference and Information Services in the 21st Century: an Introduction. London: Facet. COBISS.SI-ID - 46484578
5. Sheldrick Ross, C., Nilsen K. & Dewdney P. (2002). Conducting the Reference Interview. London: Facet. COBISS.SI-ID - 24627973
6. Zupanič, S. (1996). Referenčni pogovor kot nujni del referenčnega procesa. Knjižnica, 40(3-4), 79-103. COBISS.SI-ID – 63660032
7. Aktualno gradivo, izbrano pred vsakim izvajanjem predmeta

Priporočena literatura:
8. Wong, M. A., Saunders, L. & Smith, L. C. (2020). Reference and Information Services: an Introduction. 6th ed.