Organizacija knjižničnih zbirk

Organizacija knjižničnih zbirk

Stopnja: 1

Ure predavanj: 20

Ure seminarjev: 10

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Kuhar Maja, doc. dr. Jug Tjaša, prof. dr. Šauperl Alenka

• Katalogizacija:
• monografski viri v enem in več zvezkih, z več deli (poudarek na tiskanih virih),
• kontinuirani viri (poudarek na tiskanih),
• članki in drugi sestavni deli.
• Osnovna načela normativne kontrole in praktična uporaba slovenskih normativnih zbirk (npr. CONOR in SGC).
• Računalniški format za bibliografske in normativne podatke.
• Osnove in razvoj.
• Format za bibliografske in normativne podatke pri omenjenih virih.

Petek, M., Poličnik-Čermelj, T., Šauperl, A. in Švab, K. (2019). Organizacija knjižničnih zbirk. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. Tudi novejše izd. COBISS.SI-ID - 301846784

V slovenskih knjižnicah veljavni katalogizacijski standardi, pravilniki in formati ter gradivo in sklepi za razvoj katalogizacije odgovornih ustanov in teles, ki določajo opis monografskih in kontinuiranih virov ter člankov in sestavnih delov (zaradi pričakovanih velikih sprememb na tem področju točnejših navedb literature ni mogoče podati).

Ustrezni prispevki iz domačih in tujih strokovnih in znanstvenih revij oziroma zbornikov.

Priporočena literatura:

Salaba, A. in Chan, L. M. (2023). Cataloging and classification: an introduction. Rowman & Littlefield, Lanham, 2023. ISBN 978-1538132913