Novoveška filozofija 1

Novoveška filozofija 1

Stopnja: 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kroupa Gregor, prof. dr. Božovič Miran

Vsebina

Predmet na osnovi branja temeljnih filozofskih besedil kontinentalnih racionalistov in britanskih empiristov daje zgodovinski in problemski pregled najpomembnejših idej novoveške filozofije. Predavanja se notranje clenijo na naslednje tematske sklope: 1. Descartes: Dvom in cogito; ideja Boga in dokazi za njegov obstoj; kartezijanski krog; dokaz za obstoj materialnega sveta; duh in telo; narava materialne substance. 2. Spinoza: Bog in substanca; razsežnost in mišljenje; narava duha; tri zvrsti spoznanja; vzrocnost in nujnost; etika v Etiki. 3. Leibniz: Substance in popolni pojmi; teorija duha; svoboda in kontingenca; substanca in materija; teorija monad; prestabilirana harmonija; problem zla. 4. Locke: Teorija idej; filozofija telesa in duha; osebna istovetnost. 5. Berkeley: filozofija imaterializma; predstave in stvari; Bog in koncne duhovne bitnosti; problem obstoja drugih duhovnih bitnosti. 6. Hume: Filozofija duha; empiristicna epistemologija; teorija vzrocnosti; zunanji svet; problem osebne istovetnosti; skepticizem.