Načrtovanje vzgojnega koncepta javne šole

Načrtovanje vzgojnega koncepta javne šole

Stopnja: 2

Ure predavanj:20

Ure seminarjev:10

Ure vaj:30

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Jeznik Katja, prof. dr. Kroflič Robert

Vsebina

- Šola kot ideološki aparat države in pojav "prikritega kurikuluma."
- Potencialni ideološki dejavniki v šoli: dejavniki: izobraževalni predmeti, vzgojni predmeti, metode poučevanja, učitelj, razredna-šolska skupnost, kultura šole, obrobni organizacijski okviri.
- Sistemski ukrepi za zmanjševanje ideoloških pritiskov na javno šolo (pravica do ustanavljanja zasebnih šol, laičnost in avtonomnost javne šole).
- Etično-strokovna odgovornost učitelja za zmanjševanje ideologije.
- Dualizem vloge šole v sodobni družbi - vzgojni in izobraževalni vidik.
- Pravni in pedagoški vidik zahteve po oblikovanju vzgojnega koncepta javne šole .
- Minimalni in maksimalni koncept vzgoje (med preventivno disciplino in odgovorno sintezo vzgoje in izobraževanja).
- Modeli šolske socializacije (vzgoje): direktni, indirektni in kombinirani.
- Vzgoja v javni šoli med etičnimi in pravnimi okviri.
- Upoštevanje temeljnih človekovih pravic in psiholoških pravice otroka v institucionalni vzgoji.
- Teoretska analiza novih vzgojno-disciplinskih pristopov.