Moderni ruski jezik II – lektorske vaje

Moderni ruski jezik II – lektorske vaje

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 240

ECTS točke: 11

Nosilec/izvajalec: lekt. Klemenčič Andreja, lekt. mag. Stepanova Evgeniia, lekt. Urbas Janja

Študent sistematično na vseh jezikovnih ravneh (fonetika, morfologija, sintaksa, leksika) nadgrajuje in poglablja znanje, pridobljeno v 1. letniku.

Poudarek je na vajah iz morfosintakse samostalnika, pridevnika in glagola:
- glagolski vid in glagoli premikanja
- prislovna določila kraja
- časovna določila
- kratka in dolga oblika pridevnikov;
- stopnjevanje pridevnikov;
- osebni, svojilni, kazalni, vprašalni, nikalni in nedoločni zaimki;
- izražanje vzročnosti in namena.

Študent usvaja besede, besedne zveze, osnovne frazeme, spoznava ruske reke in pregovore v okviru naslednjih tem:
1) Počitnice, letovanje, počitniško delo in študij
2) Predstavljanje in seznanjanje
3) Šolanje, študij, delo poklic, družina
4) Zunanjost
5) Značaj
6) Dom, kultura bivanja
7) Domača opravila
8) Zdrav način življenja

Govorni vzorci. Pisava in pravopis.

Učbeniki:
J. Urbas: Situacije.Mnenja.Vaje, Ljubljana 2005, (str. 135 – 327) COBISS.SI-ID - 222526464
С. А. Хавронина‚ С. А. Широченская: Русский язык в упражнениях. Москва: «Русский язык» 1996 (109 – 112, 221 – 228) COBISS.SI-ID 10994530 1999! COBISS.SI-ID 23572834 2003! COBISS.SI-ID 31908445 2012!

Interno gradivo Domače branje

Slovnice
J.Sever, A.Derganc, Ruska slovnica po naše, Cankarjeva založba, 2006 COBISS.SI-ID 252917504
Е.Р.Ласкарева, Чистая грамматика, Златоуст, 2006 COBISS.SI-ID 39347298 COBISS.SI-ID 39347554 2008!
COBISS.SI-ID 43976290 2009! COBISS.SI-ID 52069218 2012!
И. М.Пулькина‚ Е. Б. Захова–Некрасова: Русский язык. Практичексая грамматика с упражнениями. Москва: «Русский язык» 1997. COBISS.SI-ID 27845474 2003!

Slovarji:
O. S. Plotnikova, J. Sever: Rusko-slovenski in slovensko-ruski slovar. Ljubljana: CZ 1990. COBISS.SI-ID 20594176
П. Н. Денисов, В. В. Морковкин: Учебный словарь сочетаемости слов русского языка. Москва: «Русский язык» 1978. https://rkiff.philol.msu.ru/wp-content/uploads/2020/05/
С. И. Ожегов‚ Н. Ю.Шведова: Толковый слварь русского языка. Москва: «Аз» 1995. COBISS.SI-ID 762210 1993! COBISS.SI-ID 13634402 1999! COBISS.SI-ID 23572578 2003! COBISS.SI-ID 31249506 2005!