Metodologija medkulturnih raziskav

Metodologija medkulturnih raziskav

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Sernelj Tea, prof. dr. Rošker Jana

Vsebina

Kritično razmišljanje o temeljni politični, ekonomski in etični problematiki medkulturnih raziskav, vloga orientalizma in evrocentrizma, prepoznavanje in kritično prevpraševanje orientalističnih diskurzov in evrocentričnih elementov znotraj sodobne teorije družboslovja in humanistike. Pojem evrocentrizma, politične implikacije evrocentrizma v zgodovinskem kontekstu,
analize in interpretacije besedil ter ostalih postopkov znanstvene raziskave z upoštevanjem specifične problematike interkulturnih študij. Osnove postkolonialnih študij in njihova vpetost v sodobne medkulturne teoretske diskurze.