Magistrsko delo

Magistrsko delo

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 15

Magistrsko delo je sinteza znanja s področja splošnega jezikoslovja in sorodnih panog, pridobljenega med študijem; slušatelj se nauči, kako ta znanja uporabiti pri reševanju posameznega problema. Magistrsko delo je navadno osredinjeno na posamezen jezikovni problem, ki ga kandidat obdela z upoštevanjem določenega števila sorodstveno in arealno ločenih jezikov, med katerimi ima posebno mesto slovenščina. Posebna pozornost se posveča računalniški pismenosti slušateljev.

Temeljno literaturo doloci mentor glede na obravnavano temo za vsako magistrsko delo posebej.