Magistrski seminar – analiza literarnih besedil

Magistrski seminar – analiza literarnih besedil

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Matajc Vanesa

V seminarju sodelujejo študirajoči, ki svoje literarnozgodovinsko in literarnoteoretsko znanje (predvsem s področja literarne morfologije in genologije), pridobljeno na dodiplomskem študiju, dograjujejo in preizkušajo v praksi analiziranja literarnih besedil. Predavatelj uvodoma predstavi splošno problematiko specifik literarnega diskurza, razmerij s hibridnimi oz. polliterarnimi žanri ter pomena literarnomorfoloških in –genoloških vidikov (nadzvrstne ter zvrstne / žanrske oz. oblikovne specifike besedil, stilne in kompozicijske strukture) za analizo literarnosti besedila. Predstavljena teorija se uporabi v izdelavi seminarskih nalog: vsak izmed udeleženih na seminarju si mora izbrati najmanj eno slovensko/prevodno literarno besedilo, pri čemer so vključena besedila iz vseh treh nadzvrsti (lirike, epike, dramatike) in hibridnih oz. polliterarnih zvrsti (dokumentarni roman, avtobiografija, dnevnik, esej ipd.), z možnostjo intermedialnih zvrsti (roman v stripu, radijska igra), in ga v seminarski nalogi analizirati z zgoraj naštetih vidikov in v tekstu ustreznem literarnozgodovinskem kontekstu, vsebino naloge pa predstaviti na seminarju. Udeleženci seminarja morajo svoje razumevanje specifik literarnega diskurza predstaviti argumentirano in v dialogu z drugimi sodelujočimi.

Jonathan Culler: Theory of the lyric. Cambridge, Mass. ; London : Harvard Univ. Press, 2015.
Jorgen Dines Johansen: Literary discourse: a semiotic-pragmatic approach to literature. Toronto : University of Toronto Press,. 2002.
Monika Fludernik: An Introduction to Narratology. London ; New York : Routledge, 2010.
Dieter Lamping: Das Lyrische Gedicht: Definitionen zur Theorie und Geschichte der Gattung. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1989
Erica Fischer Lichte: Estetika performativnega. Ljubljana : Študentska založba, 2008.
Volker Klotz: Zaprta in odprta forma v drami. Ljubljana: Knjižnica Mestnega gledališča Ljubljanskega, 1996.
Alenka Koron: Sodobne teorije pripovedi. Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014.
Lado Kralj: Teorija drame. Ljubljana: DZS, 1998.
Franco Moretti (ur.): The Novel. Princeton ; Oxford : Princeton University Press, 2007.