Literarno prevajanje

Literarno prevajanje

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Širca Alen Albin

Predmet je razdeljen na predavanja in seminar.
Predavanja sledijo bogati zgodovini prevodne dejavnosti s posebnim ozirom na spreminjanje razmerja med izvirnikom in prevodom skozi čas. Razgrinjajo različne teorije, ki obravnavajo fenomen prevoda od lingvističnih do estetskih razsežnosti. Poudarjajo razlike pri prevajanju različnih literarnih vrst (lirike, epike, dramatike) in zvrsti (romana, pravljice, vezane besede, prostega verza, komedije itn.). Primerjajo tudi značaje različnih jezikov in jezikovnih slogov različnih obdobij in literarnih usmeritev. Pridobljeno znanje študentje in študentke potem preizkusijo pri pisanju in predstavitvi seminarskih nalog, ki obravnavajo različne probleme konkretnih prevodov (iz drugih jezikov v slovenščino in nasprotno). Predmet po svoji naravi ni le teoretičen, temveč tudi praktičen, pri tem pa omogoča vpogled v večplastno tkivo literarne umetnine in soočanje s konkretnimi jezikovnimi problemi.

- Nike Kocijančič Pokorn (ur.): Misliti prevod: izbrana besedila iz teorije prevajanja od Cicerona do Derridaja. Ljubljana 2003. COBISS.SI-ID - 120771840
- Nike Kocijančič Pokorn i dr. (ur.): Zgodovina slovenskega literarnega prevoda I : pregled zgodovinskega razvoja. Ljubljana 2023. COBISS.SI-ID - 154438659
- David Movrin, Fidus interpres – zvest prevajalec: slike iz dveh tisočletij zgodovine prevajanja, Ljubljana 2010. COBISS.SI-ID - 250125312
- Peter Newmark, Učbenik prevajanja. Ljubljana 2000. COBISS.SI-ID - 110006272
- Boris A.. Novak: Po-etika forme. Ljubljana 1997. COBISS.SI-ID - 69432064
- Boris A. Novak, Salto immortale: študije o prevajanju poezije. 2 knjigi. Ljubljana 2011. COBISS.SI-ID - 255243520
- Martina Ožbot: Prevodne zgodbe: poskus z zgodovino in teorijo prevajanja s posebnim ozirom na slovensko-italijanske odnose, Ljubljana 2012. COBISS.SI-ID - 265118720
- Tone Smolej: Iz francoskega poslovenjeno: prispevki za zgodovino slovenskega literarnega prevoda, Ljubljana 2008. COBISS.SI-ID - 241536000
- Majda Stanovnik, Slovenski literarni prevod: 1550–2000. Ljubljana 2005. COBISS.SI-ID - 222900480
- Majda Stanovnik (ur.), Prevajalci o prevodu: od Trubarja do Župančiča (antologija), Ljubljana 2013. COBISS.SI-ID - 270054656
- Štefan Vevar, Temeljni aspekti in principi teorije literarnega prevajanja. Ljubljana 2001. COBISS.SI-ID - 113791232