Latinski jezik 2

Latinski jezik 2

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 75

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: lekt. mag. Isak Kres Jelena, lekt. Šega Čeh Barbara

Pravila o klasični in tradicionalni izgovarjavi.
Latinska morfologija – ponovitev: Glagoli štirih konjugacij v šestih časih, aktivnih in pasivnih oblikah, pet deklinacij, glavni in vrstilni števniki ter uporabnost rimskih številk v kronogramih, zaimki, prislovi, stopnjevanje pridevnika in prislova. Dodatno: deponentniki in poldeponentniki, nepravilni in nepopolni glagoli.
Latinska sintaksa: akuzativ z infinitivom, absolutni ablativ, supin.

B. Cop, Aurea Roma: Ucbenik za latinšcino, FF, Ljubljana 2005.
R. Cepon, Mala latinska slovnica, Modrijan, Ljubljana 2016
S. Kopriva, Latinska slovnica, DZS, Ljubljana 1976.
B. Cop, Aurea Roma: Slovarcek, FF, Ljubljana 2005.
Prirocni latinsko-slovenski slovar, DZS, Ljubljana 2003.
F. Bradac, Latinsko-slovenski slovar, DZS, Ljubljana 1980.
Antika: Leksikon, Cankarjeva založba, Ljubljana 1998.
B. Avbelj, Sentence: modrosti starih Rimljanov, Modrijan, Ljubljana 2003.
M. Marincic, Anticna poezija, DZS, Ljubljana 2002.
R. Bratož, Rimska zgodovina: Od zacetkov do nastopa cesarja Dioklecijana, FF, Ljubljana 2007.