Latinski jezik 1

Latinski jezik 1

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Tomažinčič Špela, lekt. Šega Čeh Barbara

Vsebina

Pravila o klasični in tradicionalni izgovarjavi.
Latinska morfologija: Glagoli štirih konjugacij v šestih časih, aktivnih in pasivnih oblikah, pet deklinacij, glavni in vrstilni števniki ter uporabnost rimskih številk v kronogramih, zaimki, prislovi, stopnjevanje pridevnika in prislova.