Latinska metrika

Latinska metrika

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Hriberšek Matej

Vsebina

- delitev metrike
- ritem in metrum
- naglas in naglasna pravila; vrste naglasa (melodični, akcentuacijski)
- kvalitativni in kvantitativni verzni sistem
- osnovna literatura
- glasovne in glasoslovne posebnosti metrike; razlike v primerjavi s prozo
- posebnosti metričnega branja
- metrične enote in njihova delitev
- metrične oblike in njihova delitev
- verz in verzni sistemi
- zgodovinski oris razvoja in sprememb metrike in posameznih metrumov od prvih pojavnih oblik do konca antike
- razpoznavanje posameznih metričnih oblik in njihovo branje
- analiziranje težjih metričnih oblik in sistemov