Latinščina II

Latinščina II

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Hriberšek Matej, lekt. Čop Breda

- utrditev in poglobitev oblikoslovja latinščine; - poglobitev in razširitev besedišča;
- osnove latinske skladnje: skladnja latinskih sklonov;
- stavčna analiza zahtevnejših besedil;
- branje in prevajanje krajših prirejenih besedil

ČOP, B., Aurea Roma. Učbenik za latinščino. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete 2022. COBISS.SI-ID - 117299715
ČOP, B., Aurea Roma. Slovarček. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete 2022. COBISS.SI-ID - 292134656
ČEPON, R., Mala latinska slovnica. Ljubljana: Modrijan 2005. COBISS.SI-ID - 83623939
Priročni latinsko-slovenski slovar. Ljubljana: DZS 2003 COBISS.SI-ID - 123934208
BRADAČ, F., Slovensko-latinski slovar. Ljubljana: DZS 1973. COBISS.SI-ID - 7424513
Leksikon Antika. Ljubljana: Cankarjeva založba 1998. COBISS.SI-ID - 79382784
SCHMIDT, J., Slovar grške in rimske mitologije. Ljubljana: Mladinska knjiga 1995. COBISS.SI-ID - 52093440