Kulturna analiza in reprezentacije

Kulturna analiza in reprezentacije

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Tratnik Polona, prof. dr. Vidmar Horvat Ksenija

Predmet Kulturna analiza in vizualne reprezentacije gradi na poznavanju temeljnih del s področja semiotike, psihoanalize, filmske in televizijske teorije ter feministične teorije v polju slikarstva in množičnih medijev. Prek klasičnih del Rolanda Barthesa, Lacana, Metza, Griselde Pollock in Victorja Burgina, Johna Bergerja in drugih se predavanja najprej osredotočijo na konstrukcije vizualnih polj v slikarstvu, fotografiji, filmu in televiziji. Vsako od vizualnih polj je obravnavano v razmerju do gledalca, konstrukcije pogleda ter razmerij moči in vednosti. Sledijo seznanjanja z načini dekonstruiranja pomena v podobi ter ideološkega učinkovanja; predavanja se poslužujejo konkretnih zgledov,s pomočjo katerih se demonstrirajo različne tehnike analiziranja. Predavanja zaključi sklop vsebin, ki kulturne reprezentacije poveže z razsežnostmi družbene konstrukcije spolne, rasne, razredne, nacionalne in etnične identitete;problematizirane so rabe vizualnih tehnologij kot instrumentov nadzorovanja v politiki, znanosti in oglaševanju.

Izbrana poglavja iz:
• Barthes, Roland. 1992. Camera lucida : zapisi o fotografiji. Ljubljana : ŠKUC : Znanstveni inštitut Filozofske fakultete. COBISS.SI-ID - 31198464
• M. Barnard, »Advertising: The Rhetorical Imperative«, v C. Jenks (ur.) Visual Culture, Routledge, str. 26-41. E-knjiga https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/fflj/1000000000256010
• V. Burgin , »Looking at Photographs«, v Alvarado, Buscombe, Collins (ur.) Representation and Photography, Palgrave, 2001, str.65-75. COBISS.SI-ID – 671117
• L. Mulvey, »Vizualno ugodje in pripovedni film«, v K.H. Vidmar (ur.) Ženski žanri, ISH, 2001, str. 271-290. COBISS.SI-ID – 115593984
• Pollock, Griselda. 2003. Vision and difference : feminism, femininity and the histories of art. London ; New York : Routledge. COBISS.SI-ID - 37778786
• M. Rosler, »In, around, and afterthoughts (on documentary photography), v R. Bolton (ur.) The Contest of Meaning, MIT Press, str. 303-341. COBISS.SI-ID – 5336633
• A. Sekula, »The Body and the Archive«, v R. Bolton (ur. ) The Contest of Meaning, MIT Press, str. 343-389. COBISS.SI-ID – 5336633
• S. Sontag, O fotografiji, Študentska založba, 2001. COBISS.SI-ID – 112906496