Korejska pisava 1

Korejska pisava 1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Kang Byoung Yoong

- osnovno razumevanje sistema korejske fonetične pisave hangul;
- pisanje in branje hangula;
- osnovno razumevanje črkovanja v hangulu;
- osnovno razumevanje o besedilih v mešanem pisnem sistemu (korejščina s kitajskimi pismenkami);
- razumevanje osnovnih kitajskih pismenk;
- razumevanje osnovnega besedišča iz kitajskega jezika.

Priporočena literatura:

Language Education Institue Seoul National University, Useful Hanja for Learners of Korean, Darakwon, 2022