Klasična kitajščina 1

Klasična kitajščina 1

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:8

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Sernelj Tea, prof. dr. Rošker Jana

Vsebina

Osnovno teoretsko znanje o slovničnih, semantičnih in morfoloških posebnostih klasične kitajščine se študentje in študentke naučijo iz predavanj in učbenika klasične kitajščine. Poleg tega se študentje in študentke aktivno vključujejo v skupno branje besedil, napisanih v klasični kitajščini. Pri tem gre za besedila treh različnih obdobij:
1. besedila iz obdobja dinastije Zhou (4. stol. pr.n.št.) do dinastije Han (2. stol. pr.n.št)
2. besedila iz obdobja Šestih dinastij (2. stol.) do dinastije Song (10. stol.)
3. besedila iz obdobja dinastije Ming (13. stol.) do konca dinastije Qing (1911)

Obravnavana besedila sodijo k naslednjim osnovnim vsebinskim sklopom:
1. Zgodovinska besedila
2. Filozofska besedila
3. Literarna besedila