Kitajska literatura

Kitajska literatura

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. - razisk. Grčar Mina, prof. dr. Rošker Jana

Vpogled v glavne literarne dosežke (proza, poezija, drama) skozi posamezna dinastična obdobja od dinastije Zhou do dinastije Qing; pregled in analiza specifičnih značilnosti kitajske literature s poudarkom na zgodovinskih, družbeno-političnih, kulturno-umetniških in filozofsko-religioznih kontekstih; branje literarnih besedil v izvirniku in njihova analiza.

- W.H. Niehauser: The Indiana Companin to the Traditional Chinese Literature. Indiana University Press, Bloomington, Indianapolis, 1986
- B. Watson: The Columbia Book of Chinese Poetry. Columbia University Press, New York, 1984
- D.L. Rolston: Traditional Chinese Fiction and Fiction Commentary. Stanford University Press, Stanford, California, 1997
- V. Mair: The Columbia Anthology of Traditional Chinese Literature. Columbia University Press, New York, 1994
- V. Mair: The Columbia Book of Chinese Literature. Columbia University Press, New York, 2001
- M. Lavrač: Wang Wei. Lirika. Mladinska knjiga, Ljubljana, 1997
- M. Lavrač: Onkraj belih oblakov. Daoistična in budistična simbolika v poeziji kitajskega pesnika Wang Weija. Založba Obzorja, Maribor, 1999
- Literatura na spletu