Kitajska filozofija

Kitajska filozofija

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Rošker Jana

Vsebina

Vsebina predmeta vključuje tako poznavanje vseh vplivnih filozofskih šol kitajske tradicije in idejnega razvoja njihovih osrednjih predstavnikov, kot tudi poznavanje metodološke specifike kitajske teoretske misli. Pri tem je poudarek na razumevanju konceptov imanentne metafizike, načela komplementarnosti, strukturne povezanosti narave in družbe, ter prehoda od holističnih diskurzov k zametkom dualistične misli. Vsebina se posreduje skozi optiko specifike starokitajske etike in njene povezave s kulturo in družbo. Vsebina predmeta pa zaobjema tudi tiste elemente klasične kitajske miselnosti, ki (zaradi specifičnih ekonomsko – političnih pogojev razvoja tradicionalne Kitajske) v teku zgodovinskega razvoja kitajske tradicije niso prevladali kot osrednji metodološki ali ideološki diskurzi; tukaj gre predvsem za protoznanstvene metodologije in tradicionalno kitajsko logiko.