Japonski jezik v praksi 1

Japonski jezik v praksi 1

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Ryu Hyeonsook, izr. prof. dr. Visočnik Gerželj Nataša

Vsebina

Študenti praktično aplicirajo znanje japonskega jezika, ki se ga vzporedno učijo pri predmetu Sodobna japonščina 1. Vadijo branje in pisanje krajših besedil ter govorno nastopanje. V letnem semestru pripravijo in izvedejo nekajminutni govorni nastop v japonščini na temo po lastni izbiri.