Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine 19. stoletja

Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine 19. stoletja

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:8

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Selišnik Irena

Vsebina

Vsebina izbranih tem se iz leta v leto spreminja. Odvisna je od raziskovalnega dela predavatelja ter od specifičnega interesa študentov.