Izbrana poglavja iz latinske književnosti - seminar 2

Izbrana poglavja iz latinske književnosti - seminar 2

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:60

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Weiss Sonja, prof. dr. Marinčič Marko

Vsebina

Seminar je posvečen branju in interpretaciji izbranega besedila iz kateregakoli obdobja latinske književnosti. Uvaja v metode filološke interpretacije in samostojno reševanje interpretacijskih problemov.