Izbrana poglavja iz latinske književnosti - seminar 2

Izbrana poglavja iz latinske književnosti - seminar 2

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Weiss Sonja, prof. dr. Marinčič Marko

Seminar je posvečen branju in interpretaciji izbranega besedila iz kateregakoli obdobja latinske književnosti. Uvaja v metode filološke interpretacije in samostojno reševanje interpretacijskih problemov.

G. B. Conte, Latinska književnost, Ljubljana: Modrijan: 2007 COBISS.SI-ID – 250722816 / G. B. Conte, Latin Literature. A History. Baltimore, London 1994. COBISS.SI-ID – 12595298

Specialna literatura k posameznemu avtorju/besedilu bo predpisana sproti. / Specialized bibliographies will be provided depending on the choice of author/text.