Zgodovina žensk

Zgodovina žensk

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Selišnik Irena

Vsebina

Vsebina predmeta se določa za vsako študijsko leto posebej, pred začetkom študijskega leta. Izbira teme je v sozvočju z najbolj inovativnimi raziskovalnimi projekti na področju zgodovine žensk. Vsebina seminarja so posamična vprašanja, ki zadevajo najrazličnejše plati ženskega življenja, delovanja in ustvarjenja v preteklosti. Poudarek bo na posameznih pravnih okvirih in družbenih strukturah, ki so določali materialno življenje žensk v preteklosti, na njihovem delovanju v zasebni in javni sferi. Posebna pozornost bo namenjena spoznavanju ženskega doživljanja politično prelomnih zgodovinskih obdobij.