Zgodovina svetovne književnosti 3 - vaje II

Zgodovina svetovne književnosti 3 - vaje II

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Mrak Anja, doc. dr. Širca Alen Albin

Predmetni sklop Zgodovina svetovne književnosti 3 prinaša zahtevnejšo obravnavo literarnozgodovinskih tem: specifik obdobij, smeri, tokov in gibanj ter poznavanje vpliva kulturnozgodovinskih raznolikosti na posebnosti vseh treh literarnih vrst. Vaje z nanašanjem na vse našteto uvajajo v suvereno tekstno-analitično in interpretativno uporabo poznavanja literarnozgodovinskih specifik literarnih obdobij, smeri itn. v zgodovinskem razvoju svetovne književnosti.

- Janko Kos, Pregled svetovne književnosti. Ljubljana 2005. COBISS.SI-ID - 218806272
- Janko Kos: Svetovni roman. Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2009. COBISS.SI-ID - 248669184
- Tomo Virk, Kratka pripoved od antike do romantike. Ljubljana 2002. COBISS.SI-ID - 116376576
- Tim Whitmarsh: Starogrška literatura. Ljubljana : Modrijan, 2013. COBISS.SI-ID - 266793728
- E. R. Curtius, Evropska literatura in latinski srednji vek. Ljubljana 2002. COBISS.SI-ID - 120421376
- Mihail M. Bahtin: Ustvarjanje Françoisa Rabelaisa in ljudska kultura srednjega veka in renesanse. Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2008. COBISS.SI-ID - 238829824
- George Steiner, Smrt tragedije. Ljubljana 2002. COBISS.SI-ID - 110958336
- Peter Szondi: Teorija sodobne drame. Ljubljana : Mestno gledališče ljubljansko, 2000. COBISS.SI-ID - 107880448
- Marshall Brown (ur.): The Cambridge history of literary criticism. Vol. 5, Romanticism. Cambridge [et al.] : Cambridge University Press, 2007. COBISS.SI-ID - 35856738
- Boris A. Novak. Pogledi na francoski simbolizem, (Knjižna zbirka Scripta). Ljubljana: Študentska založba, 2007. 209 str. COBISS.SI-ID - 232774144
- Matei Calinescu: Five Faces of Modernity: modernism, avant-garde, decadence, kitsch, postmodernism. Durham : Duke University Press, 2006. COBISS.SI-ID - 49521762