Zgodovina jugovzhodne Evrope 19. stoletja

Zgodovina jugovzhodne Evrope 19. stoletja

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Stergar Rok

Predstavitev temeljnih zgodovinskih procesov v zgodovini JV Evrope v obravnavanem času. Študentje so seznanjeni z dogajanjem v gospodarstvu, politiki in kulturi ter s spremembami socialnih struktur. Poseben poudarek je vsakokrat na enem izmed tematskih sklopov:
- razvoj modernih narodov in proces nastajanja nacionalnih držav ob sočasnem slabljenju dominantnih sil (Osmanski imperij, Avstro-Ogrska) ter vpliv evropskih sil na dogajanje; razvoj se obravnava v okviru modernistične paradigme in s kritičnim ovrednotenjem primordializma;
- uveljavljanje poenotenih in moderniziranih knjižnih jezikov in proces poenotenja kulture v soočenju z regionalnimi in lokalnimi jeziki in govori ter kulturami;
- modernizacija socialnih struktur ob slabljenju tradicionalnih oblik družbene organizacije;
- začetki industrializacije in razvoj modernega prometa (železniška in cestna mreža, parni ladijski promet).
Ob predstavitvi in analizi dogajanja in procesov se študentje sezna¬nijo z relevantno literaturo.

M.-J. Calic, Zgodovina Jugovzhodne Evrope. Ljubljana 2019. S. 131-371. COBISS.SI-ID - 301606656
M. Mazower, Balkan : Od konca Bizanca do danes, Ljubljana 2008, 190 str. COBISS.SI-ID - 242015744
M. Şükrü Hanioglu, A Brief History of the Late Ottoman Empire, Princeton, Oxford 2010, 241 str. COBISS.SI-ID - 43785314