Vizualno v antropologiji - vaje

Vizualno v antropologiji - vaje

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Lunaček Brumen Ana Sarah

Vsebina

Vaje: poglobitev posameznih sklopov predavanj z branjem in diskusijo besedil na izbrane teme, v povezavi z refleksijo vizualnih raziskav, pristopov k etnografskemu filmu ter teoretskih in metodoloških možnosti vizualnih raziskav in raziskav vizualnega v kulturi. Predstavitev in analiza raziskav vizualnega v kulturi in raziskav s pomočjo fotografije in snemanja. Dodatna predstavitev trendov v polju vizualne antropologije (participatornost, angažiranost, senzornost, prenosi znanja, multimedijskost, aplikativnost, povezave z umetnostjo in popularno kulturo, risba …). Povezava z drugimi področji, ki zanimajo študente in študentke. Individualno in skupinsko projektno delo. Možnost snemanja, montaže in analize audio vizualnega gradiva. Možnost individualnih in skupinskih avdiovizulanih projektov. Možnost terenskega dela.