Uvod v vezalno fonologijo

Uvod v vezalno fonologijo

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Živanović Sašo

Reprezentacija fonoloških segmentov in fonološkega dela slovarskih enot. Narava fonoloških procesov in njihova pogojenost s fonološkim okoljem. Avtosegmentalna teorija. Teorija elementov. Premena med nicto in samoglasniško stopnjo kot posledica razmerja strogega vezanja. Lenicijski procesi kot posledica ostalih razmerij med ogrodnimi tockami.
Zgledi tudi iz slovenskega jezika.

Kaye, Jonathan D. 1989. Phonology: a cognitive view. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates. (184 str.) COBISS.SI-ID - 807419
Harris, John. 1994. English Sound Structure. Oxford: Blackwell Publishers. (332 str.) COBISS.SI-ID - 802299
Harris, John & E. Gussmann (1998). Final codas: why the west was wrong. In Cyran 1998, Structure and interpretation: studies in phonology. Lublin: Folium. 139-162. COBISS.SI-ID - 20197218