Teorije čustvenih in vedenjskih težav

Teorije čustvenih in vedenjskih težav

Ure predavanj:52

Ure seminarjev:0

Ure vaj:8

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Šarić Marjeta, prof. dr. Kroflič Robert

Vsebina

- Pojmovna opredelitev področja čustvenih in vedenjskih težav
- Interdisciplinarnost obravnave oseb s čustvenimi in vedenjskimi težavami
- Dejavniki razvoja patologije pri človeku preko koncepta nature – kulture
- Represivnost vzgoje/socializacije med kulturo in naturo
- Normalno – patološko
- Od antropološke opredelitve normalnega-patološkega h kriminološki opredelitvi normalnega-odklonskega
- Prispevki k pedagoški opredelitvi vzgoje-prevzgoje, preventive, discipliniranja, indoktrinacije, manipulacije in pravnih razsežnosti omenjenih pojavov (vprašanje legalnosti in legitimnosti (pre)vzgoje)
- Elementi vzgojnega koncepta šole, pravna in etična razsežnost discipliniranja
- Šola kot inkluzivna, demokratična, pravična in skrbna/solidarna institucija
- Antropološko-pedagoška perspektiva oz. vprašanje oblikovanja