Teorija in praksa prevajanja

Teorija in praksa prevajanja

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. Kosec Maja Maria, izr. prof. dr. Sernelj Tea

Skozi prevajalski proces se študentje seznanijo s prevajalsko teorijo in osnovnimi prevajalskimi orodji; odkrivajo, proučujejo in primerjajo temeljne razlike med kitajskim in slovenskim jezikom oz. med obema jezikovno-kulturnima sistemoma ter na ta način gradijo zavest o njunih posebnostih v praksi; prevajanje poteka postopno in sicer od krajših, manj zahtevnih in do daljših in bolj zahtevnih proznih besedil (kitajske anekdote, pregovori, basni, pravljice ipd.).

Jana S. Rošker, Sodobna teoretska kitajščina na področju humanistike in družboslovja, Univerza v Ljubljani, FF, 2008 COBISS.SI-ID - 237671424