Temelji zgodovine JV Evrope 19. stoletja

Temelji zgodovine JV Evrope 19. stoletja

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Stergar Rok

Predstavitev temeljnih zgodovinskih procesov v zgodovini JV Evrope v obravnavanem času. Študentje so seznanjeni z dogajanjem v gospodarstvu, politiki in kulturi ter s spremembami socialnih struktur. Poudarek je na tematskih sklopih:
- razvoj modernih narodov in proces nastajanja nacionalnih držav ob sočasnem slabljenju dominantnih sil (Turčija, Avstro-Ogrska) ter vpliv evropskih sil na dogajanje;
- uveljavljanje poenotenih in moderniziranih knjižnih jezikov in proces poenotenja kulture v soočenju z regionalnimi in lokalnimi jeziki in govori ter kulturami;
- modernizacija socialnih struktur ob slabljenju tradicionalnih oblik družbene organizacije;
- začetki industrializacije in razvoj modernega prometa (želez¬niška mreža, parni ladijski promet).

Ob predstavitvi in analizi dogajanja in procesov se študentje sezna¬nijo s ključnimi viri in rele-vantno literaturo.

- E. M. Despalatović, Ljudevit Gaj and the Illyrian Movement, New York, Boulder, London 1975, 271 str.
- M. Glenny, The Balkans 1804-1999: Nationalism, War and Great Powers, London 1999, 398 str.
- B. Jelavich, History of the Balkans, 2 zv., 1983; Cambridge, New York, Melbourne 1999, 476 str.
- Russia's Balkan Entanglements, 1806-1914, 1991; Cambridge 2004, 291 str.
- Ch. in B. Jelavich, The Establishment of the Balkan National States, 1804-1920, Seattle, London 1977, 358 str.
- L. Kontler, Tisočletje v Srednji Evropi: madžarska zgodovina, Ljubljana 2005, 447 str.
- J. Milojkovic-Djuric, The Eastern Question and the Voices of Reason: Austria-Hungary, Russia, and the Balkan States, 1875-1908, Boulder 2002
- A. Rossos, Russia and the Balkans: Inter-Balkan Rivalries and Russian Foreign Policy, 1908-1914, Toronto 1981
- Social History of Hungary from the Reform Era to the End of the Twentieth Century, ur. G. Gyäni, G. Kövër in T. Valuch, New York 2004, 771 str.
- L.S. Stavrianos, The Balkans since 1453. 1958; London 2000, 970 str.