Sporazumevanje v južnoslovanskih jezikih 1: Hrvaški jezik

Sporazumevanje v južnoslovanskih jezikih 1: Hrvaški jezik

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Balažic Bulc Tatjana, lekt. Pešorda Sanja

Utrjevanje zmožnosti branja, pisanja, poslušanja in govorjenja v hrvaščini; priprava študentov na slovnično analizo govorjenih in zapisanih besedil; razvijanje in utrjevanje pravopisnih zmožnosti; utrjevanje leksikalne kompetence s poudarkom na različnih strokovnih jezikih.

Silić, J., Pranjković, I., 2005: Gramatika hrvatskoga jezika. Zagreb: Školska knjiga. 183–390. COBISS.SI-ID 31333218
V. Anić, J. Silić, 2001: Pravopis hrvatskoga jezika. Zagreb: Novi Liber, Školska knjiga. COBISS.SI-ID - 1936683
V. Anić, 2000. Rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb: Novi Liber. COBISS.SI-ID - 109390848
Gradivo, ki ga učitelj posreduje pri urah.