Sodobna francoska književnost

Sodobna francoska književnost

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Gacoin-Marks Florence Lucienne

Predavanja natančno predstavljajo izbor šestih reprezentativnih del sodobne francoske književnosti (natančen izbor bo prilagojen predznanju študentov in razvoju sodobne francoske književnosti).
Predstavitev vsebuje analizo z več zornih kotov (naratološka, psihoanalitična in medbesedilna analiza).

J. Bersani in dr., La littérature en France de 1945 a 1968, Paris, Bordas, 1982. 863 str. COBISS.SI-ID - 18973794
Bernard Lecherbonnier in dr., Littérature française. Textes et documents. XXe siecle. Livre du professeur, Paris, Nathan, 1997. 896 str. COBISS.SI-ID - 4210274
Pierre Miquel [ur.], Littérature. Textes et documents : XXe siecle, Paris, Nathan, 1996. COBISS.SI-ID - 4208994

Dodatna priporočena literatura:
J. Bersani in dr., La littérature en France depuis 1968, Paris, Bordas, 1988. 863 str.