Sodobna angleška dramatika

Sodobna angleška dramatika

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Burcar Lilijana

Pregled temeljnih del, smeri in gibanj angleške dramatike 20. stoletja s poudarkom na angleški dramski produkciji po 2. svetovni vojni
Oris specifičnih potez sodobne angleške dramatike
Analiza in interpretacija izbranih del angleške dramatike
Pregled vpliva angleške dramatike na svetovno dramatiko in druge oblike umetnosti (zlasti prozo in film)
Predstavitve seminarskih nalog študentov na temo sodobne angleške dramatike z naknadno diskusijo

Innes, C. Modern British Drama: The Twentieth Century. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. COBISS.SI-ID - 20927330
Carlson, Marvin. Theories of the Theatre: A Historical & Critical Survey, from the Greeks to the Present. Ithaca&London: Cornell University Press, 1993. COBISS.SI-ID - 40258658
Pfister, Manfred. The Theory and Analysis of Drama (European Studies in English Literature). Prev. John Halliday. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. COBISS.SI-ID - 40256610
Zeifman, H. & Zimmerman C. Contemporary British Drama: 1970-1990. Houndsmill: Macmillan Press, 1993. COBISS.SI-ID - 34146
The Methuen Book of Modern Drama: plays of the '80s and '90s. London: Methuen Drama, 2007. COBISS.SI-ID – 60465409
Seznam obravnavanih dramskih del dobijo študentje na začetku semestra.