Sodobna ameriška dramatika

Sodobna ameriška dramatika

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Blake Jason Frederick, prof. dr. Krevel Mojca

Pregled temeljnih del, smeri in gibanj v ameriški dramatiki 20. stoletja.
Oris specifičnih potez sodobne ameriške dramatike.
Predstavitve seminarskih nalog študentov na temo sodobne ameriške dramatike z naknadno diskusijo.
Analiza in interpretacija izbranih del ameriške dramatike.
Pregled vpliva ameriške dramatike na svetovno dramatiko in druge oblike umetnosti (zlasti prozo in film).

Carlson, Marvin. Theories of the Theatre: A Historical & Critical Survey, from the Greeks to the Present. Ithaca&London: Cornell University Press, 1993. COBISS.SI-ID - 40258658
Milling, Jane & Ley, Graham. Modern Theories of Performance. Houndsmill: Palgrave MacMillan, 2001 COBISS.SI-ID - 46577665
Pfister, Manfred. The Theory and Analysis of Drama (European Studies in English Literature). Prev. John Halliday. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. COBISS.SI-ID - 40256610
Sternlicht, Sanford V. A Reader's Guide to Modern American Drama. Syracuse: Syracuse University Press, 2002. COBISS.SI-ID - 40993890
Seznam obravnavanih dramskih del dobijo študentje na začetku semestra.