Sociologija knjige in branja

Sociologija knjige in branja

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Vogrinčič Čepič Ana

Sociologija branja obravnava na knjigo vezane družbene prakse v različnih zgodovinskih obdobjih s poudarkom na ‘življenju’ različnih vrst knjig(e) v družbi in zrcaljenju branja v drugih praksah. Izhajajoč iz sociologije literature in zgodovine branja razvija lastno epistemologijo, ki se razpenja med socialno in kulturno zgodovino, antropologijo vsakdanjega življenja, kulturnimi študiji in sociologijo medijev, posega pa tudi k recepcijskim teorijam in bibliografskim študijam, a vselej tako, da po svoje uporabi iz drugih ved sposojene koncepte. Preučuje celotno produkcijsko, distribucijsko in recepcijsko mrežo akterjev, individualnih in kolektivnih, institucionalnih in neinstitucionalnih, ob avtorjih in bralcih (mdr.) tudi založnike in kritike. Osvetljuje tudi pomen in implikacije prehoda iz oralne v pisno kulturo, prelom in preobrazbe, ki jih sproži izum tiska, ter t. i. e-revolucija, pa tudi vprašanja pismenosti in opismenjevanja. Obravnava je historična in problemska, tako da aktualna vprašanja osvetli z retrospektivnim pogledom in preteklim pojavom išče sodobne odmeve. Predmet odpira razpravo o komercializaciji knjige in bralcu kot potrošniku; o vizualni sporočilnosti knjige; o socialni, kulturni in ekonomski zgodovini avtorstva (literarnem zvezdništvu, fenomenu knjižnih uspešnic in formaciji kanona); o dihotomiji visoka : nizka literatura in knjigi kot mediju in branju kot komunikaciji; o razsežnostih bralčeve identifikacije ter o bralni družabnosti (bralnih institucijah in branju kot obliki zabavnega prostočasja).

- Alberto Manguel: Zgodovina branja. CZ, 2007. COBISS.SI-ID 234871808
- Roger Chartier: Pisanje in brisanje. SH, 2008. COBISS.SI-ID 242197760
- Ana Č. Vogrinčič: Pogled na roman kot na kulturno formo – zgled Anglije 18. stoletja.« V: Včeraj in danes. Zbornik Oddelka za sociologijo, FF, 2010. COBISS.SI-ID 253158656
- Chartier, Ginzburg: Sociologija, zgodovina, književnost SH, 2011. COBISS.SI-ID 255531008
- Miha Kovač: Od katedrale do palačinke. Študentska založba, 2009. COBISS.SI-ID 244440320
- Claire Squires: Trženje literature. CZ, 2009. COBISS.SI-ID 252671744
- S. Eliot, J. Rose (ur.): A Companion to the History of the Book. Blackwell, 2007. COBISS.SI-ID 35382114
- Nicholas Carr: Plitvine. CZ, 2011. COBISS.SI-ID 258420224
- Robert Darnton: Zadeva: knjiga. CZ, 2012. COBISS.SI-ID 258333952
(+ izbor seminarske literature)